Esélyegyenlőségi program 2019-2024

2024. évi általános választási információ


Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásának fontosabb szabályairól.

Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Nagypall és Szellő településeken 1-1 polgármester, és 4-4 önkormányzati képviselő választható. Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint (4) a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatot elért képviselők között sorsolással dől el, hogy ki szerez mandátumot.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell kiírni.

A választás időpontját a Köztársasági Elnök 2024. június 9. vasárnapra. tűzte ki. Ettől az időponttól lehet elkezdeni a határidők számítását.

Valamely szervezet akkor állíthat jelöltet vagy listát, ha a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) vagy Területi Választási Bizottság nyilvántartásba veszi. A szervezetnek jogerősen bejegyzett szervezetnek kell lennie. Nemzetiségi szervezetnél további feltétel, hogy legalább 2021.01.01. napjától rögzített célja legyen az adott nemzetiség képviselete.

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a, polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője a szavazást megelőző 66. napon ( azaz 2024. április 4. napján) állapítja meg a 67. napi (azaz 2024. április 3. napján) lakossági adatok alapján.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóíveket a jelöltként indulni szándékozó választópolgár az A/4 jelű nyomtatványon, a nemzetiségi ajánlóívet az A/6 jelű nyomtatványon igényelheti a Helyi Választási Irodától ( 7661 Erzsébet, Fő u. 135.) A nyomtatványok a www.valasztas.hu weboldal - jelölteknek - helyi önkormányzati választási eljárás - nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére - fül alatt tölthetők le. A nyomtatványok személyesen, postai úton, e-mailben vagy hivatali kapun keresztül lehet benyújtani. Elektronikus benyújtás esetén elektronikusan alá kell írni a nyomtatványt.

Az ajánlóíveket csak személyesen lehet átvenni a szavazást megelőző 50. napon ( azaz 2024. április 20-án szombaton ) 8 - 16 óráig, ezt követően pedig munkanapokon hivatali időben ( H - Cs. 08.00 - 15.30; P 08.00-12.00) Erzsébeten. Az ajánlóívről nem lehet másolatot készíteni. Az ajánlás akkor elfogadható, ha szerepel rajta az ajánló neve, személyi száma, lakcíme és saját kezű aláírása. Az ajánlóíveket a választást megelőző 34. napon ( várhatóan 2024. május 6.) 16.00 óráig kell leadni a Helyi Választási Irodánál. A jelölt a rendelkezésére bocsájtott összes ajánlóívet köteles leadni, ellenkező esetben le nem adott ajánlóívenként 1.000 forint bírságot szab ki rá a HVB.

A HVI a leadott ajánlóíveket a leadást követő 3 napon belül ellenőrzi, a HVB a leadást követő 4 napon belül köteles a törvényes feltételeknek megfelelő jelölt nyilvántartásba vételére.

A kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján 19.00 óráig tart. A kampányra vonatkozó részletes szabályokat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza.

A jelöltek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait ( név, lakcím, nem, életkor) kérhetik a HVI-től. A szolgáltatás díja 3 Ft/adat, melyet előre be kell fizetni az NVI 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlájára, és a befizetésről szóló igazolást be kell mutatni.

A nemzetiségi névjegyzéki adatok az ajánlóívek kiadásakor, a szavazást megelőző 38. és 13. napon kérhetők ki (május 2., május 27.). Az adatszolgáltatás ingyenes.

A jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletes szabályokat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza.

A fent írtak részletesen megtalálhatók a "217 TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásának fontosabb szabályairól" című kiadványban, mely a www.valasztas.hu weboldal - kiadványok - Választási füzetek - fül alatt olvasható.


Erzsébet, 2024. 03. 22.

Dr. Matesz Tímea
HVI vezető

Geresdlak 2020